Productware

Innovatieve EPD software

Eenvoudige administratie

Het administratieve proces rondom het verlenen van zorg is één, het bijhouden van een (financiële/uren) administratie die noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering van een organisatie, is wat anders. Binnen Curasoft zijn deze twee elementen geïntegreerd.Door gebruik te maken van de nieuwste technologie worden de administratieve handelingen zoveel mogelijk beperkt en wordt u direct in de uitvoering ondersteund. Ook kan een webportaal worden ingezet als onderdeel van het behandeltraject. E-health wordt hiermee een integraal onderdeel van uw proces.

Efficiënte verslaglegging

Het EPD is zo opgebouwd dat alle informatie gestructureerd wordt opgeslagen en snel beschikbaar is, waardoor de juiste beslissingen genomen kunnen worden. Daarnaast behoren agenda en planning, communicatie zowel intern als extern, declareren via VECOZO, versturen van EDIFACT berichten via ZorgMail, online boekhouden van Twinfield en de beschikbaarheid van management informatie tot de standaard mogelijkheden.Het uitvoeren en controleren vanuit één oplossing geeft u een beheersbare en transparante zorgomgeving.
Menu